Σιρόπι σαμπούκου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας!

Ένα άρθρο δημοσιευμένο από το protothema.gr και αφιερωμένο στα ιδιαίτερα προϊόντα μας!

http://www.protothema.gr/city-stories/article/764037/siropi-saboukou-me-diploma-euresitehnias/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Συμπληρώστε σωστά τον αριθμό που λείπει *